Westvaartpark

Bereken zelf de indicatie van de lagere energielasten!

En de indrukwekkende verlaging van CO2 uitstoot.

Ben jij benieuwd naar wat jij kan besparen wanneer je in een prachtig woning woont in Westvaartpark?
Vul het stappenplan hieronder in en kom het te weten!

1. Weet jij wat jouw huidige elektriciteitsverbruik is?
Ja
Nee
1a. Vul hieronder jouw energieverbruik (kWh) per jaar in.
1a. Inschatting energieverbruik per jaar. Vul onderstaande gegevens in. Zo kunnen wij een inschatting maken van jouw energieverbruik.
2. Welk type warmtelevering is van toepassing in jouw huidige woning?
Gasaansluiting
Stadsverwarming
2a. Weet jij wat jouw huidige gasverbruik is? Je vindt deze gegevens op de jaarnota van de energieleverancier.
Ja
Nee
2a. Weet jij wat jouw huidige GJ verbruik is? Je vindt deze gegevens op de jaarnota van de energieleverancier.
Ja
Nee
2b. Vul hieronder jouw gasverbruik (㎥) per jaar in.
2b. Inschatting van jouw gasverbruik per jaar. Vul onderstaande gegevens in. Zo kunnen wij een inschatting maken van jouw gasverbruik.
2b. Vul hieronder jouw stadsverwarming gebruik (GJ) per jaar in.
2b. Inschatting van jouw warmteverbruik per jaar. Vul onderstaande gegevens in. Zo kunnen wij een inschatting maken van jouw warmteverbruik.
3. In welk bouwnummer heb je interesse?
Bovengenoemde getallen zijn een indicatie. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden.
De energiekosten van de woning van fase 2A bestaan uit de totale kosten voor elektriciteit en gas óf warmte. Deze totale kosten worden bepaald door zowel vaste als variabele kosten. De vaste kosten bestaan uit: vaste leveringskosten energieleverancier, vastrechtkosten aan netbeheerder (voor elektriciteit en indien van toepassing voor gas), indien van toepassing vastrecht en huurkosten afleverset aan een warmteleverancier. De variabele kosten zijn afhankelijk van het verbruik. Indien geen verbruik is ingevuld op de invoerpagina voor elektriciteit, gas of warmte, dan wordt het verbruik bepaald aan de hand van gecategoriseerde CBS-gegevens (zie gas en elektriciteit). Indien “Stadsverwarming” is geselecteerd, wordt het gasverbruik aan de hand van calorische waarde van aardgas omgerekend naar een bijbehorend warmteverbruik in GJ per jaar. De variabele kosten worden bepaald door het verbruik te vermenigvuldigen met het energietarief inclusief van toepassing zijnde belastingen zoals energiebelasting, opslag duurzame energie en btw op moment van berekening. Voor gas en elektriciteit is dit tarief gebaseerd op het gemiddelde tarief voor consumenten van oktober 2023 op basis van voordeligste 1 jaar vast contract via overstappen.nl, wat neer komt op €1,32 per kubieke meter gas en €0,34 per kilowattuur, zie “Gemiddelde energietarieven voor consumenten“. De tarieven voor stadsverwarming zijn op basis van beschikbare tarieven voor “Eneco Warmte&Koude”.
De energiekosten van de woningen van fase 2B bestaan uit de totale kosten voor elektriciteit. Voor de financiële opbrengst van de eventueel toegepaste zonnepanelen wordt uitgegaan van de van toepassing zijnde salderingsregeling. Het energieverbruik voor uw nieuwe woning is bepaald op basis van gedetailleerde energieberekeningen (BENG). De nieuwe woning heeft alleen een elektriciteitsaansluiting, waarvoor dezelfde tarieven voor elektriciteit zijn gehanteerd als voor de huidige situatie. Het gebruiksgebonden elektrische energieverbruik, het deel van uw energieverbruik dat niet volgt uit de energieberekening, wordt bepaald door de “Tijdelijke regeling hypothecair krediet” [link eronder: https://wetten.overheid.nl/BWBR0032503/2022-01-01]. Dit komt neer op 1780 kWh voor een appartement, 2700 kWh voor een tussen- of hoekwoning en 3150 kWh voor een twee-onder-1-kap of vrijstaande woning. De CO₂-emissie dat hoort bij het energieverbruik wordt berekend door het verbruik te vermenigvuldigen met een emissiefactor dat geraadpleegd is op CO2emissiefactoren.nl. Om de besparing van CO₂ in bomen uit te drukken wordt uitgegaan van een opname van 24 kg CO₂ per boom per jaar.
Ook de energiekosten voor elektriciteit, verwarming, koeling en warm water in de toekomstige nieuwe woning bestaan uit vaste en variabele kosten. Hierbij een toelichting op de uitgangspunten:
1. Het elektriciteitsverbruik op de meter is bepaald aan de hand van de basiswoning / het basisappartement.
2. Indien de BENG (Uniec3) software wijzigt tussen het opstellen van deze berekeningen en de overdracht van de woningen en appartementen kan dit een ongunstig effect hebben op het daadwerkelijke elektriciteitsgebruik op de meter.
3. Indien er gekozen wordt voor een uitbreiding van de woning (kopersoptie) heeft dit directe gevolgen op het elektriciteitsverbruik inzake het installatiegebonden verbruik. Dit zal een ongunstig effect hebben op het elektriciteitsgebruik op de meter.
4. Indien er gekozen wordt voor extra PV panelen, waar mogelijk, heeft dit een gunstig effect op het elektriciteitsgebruik op de meter.
5. Voor de prijs van energie (elektriciteit en aardgas) volgen wij het meest recente gemiddelde energietarief voor consumenten van het CBS (zie: : https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/84672NED ).
6. Uitgangspunt aantal kWh persoonsgebonden (huishoudelijk) verbruik in deze calculator is 1.780 kWh voor een appartement, 2.700 kWh voor een rijwoning en 3.150 voor een tweekapper/vrijstaande woning. Indien uw persoongebonden verbruik hoger is zal dit resulteren in een hoger maandbedrag.
7. Voor het vergelijk met de huidige energierekening is de variant met het prijsplafond opgenomen in de calculator. Na oplevering van de woning / het appartement is het prijsplafond niet meer van toepassing.