Westvaartpark

Veel aandacht
voor groen

Veel aandacht voor groen

Wonen gaat verder dan ‘een huis’. Groen en stadsnatuur spelen een belangrijke rol. Wij hopen de toekomstige bewoners te inspireren om hun nieuwe woonomgeving te blijven verrijken zodat óók flora (planten) en fauna (dieren) hier een thuis gaan vinden.

Flora

Wie in een groene woonomgeving leeft, voelt zich vaak gezonder en is minder vaak ziek. Groen vermindert stress, bijvoorbeeld doordat alleen al het zien van natuur een rustgevend effect geeft. Groen verbetert bovendien de luchtkwaliteit, houdt regenwater vast, zorgt voor verkoeling en voorkomt oververhitting in de zomer. Een groene inrichting draagt bij aan biodiversiteit en heeft een aantrekkende werking voor insecten en vogels. Zo logisch: natuur is mens en dier.

Groen, groener, groenst!

Naast dat Westvaartpark in een groene omgeving ligt, is er ook binnen de wijk veel aandacht voor groen. Zo komt er een groenstrook met een grote biodiversiteit aan planten aan de randen van het plan. En is er in het plan veel ruimte voor oppervlakte water, zo ook in de vorm van singels die omringd worden met knotwilgen.

Daar stopt de aandacht voor groen vanuit het project echter niet. In samenwerking met Staatbosbeheer worden er bomen herplant ter compensatie van het productiebos. En daarnaast wordt er CO2 van dit project gecompenseerd in de vorm van boomaanplanting.

Steen of groen?

Uiteindelijk bepaal je ook zelf hoe groen je wilt wonen. En maak je samen met je nieuwe medebewoners van Westvaartpark je eigen groene leefomgeving.

Veel mensen kiezen voor stenen in de tuin, omdat ze denken dat dit voor weinig onderhoud zorgt. Toch is uit onderzoek gebleken dat tuinen met veel verharding en harde materialen net zoveel onderhoud met zich meebrengen als groene en natuurlijke tuinen. Dit komt omdat er relatief veel te wieden en te ‘poetsen’ is terwijl groene tuinen vaak zelfregulerend zijn.
Groene en natuurlijke tuinen zijn koeler door het groen en hoef je minder water te geven. Vaste planten zorgen al snel voor een dekkend bladerdek waardoor er bijna geen onkruid tussen de planten groeit en gras hoeft niet meer zo vaak te worden gemaaid, want dan krijg je bloeiende klavers en andere mooie plantjes. Een levende tuin is goed voor iedereen en vergroenen is niet zo moeilijk als het lijkt. Zo te doen! Door te kiezen voor een natuurrijke groene tuin draag je al een flinke steen bij aan het welbevinden van mens, dier en natuur. Elke vierkante meter groen die je in je tuin aanplant, helpt. Het water kan gewoon in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger en gezonder.

Online tips

Wil je nog een stapje verder gaan? Stichting Steenbreek geeft heel veel tips voor een groene en gezonde tuin.
steenbreek.nl